Newsletter:   Inscriere

Fondurile Structurale Data adaugarii: 2009-07-23  


 
Planul Naţional de Dezvoltare al României (PND) pentru perioada financiară 2007-2013 reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
PND reprezintă documentul pe baza căruia au fost elaborate Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007- 2013 (CSNR), reprezentând strategia convenită cu Comisia Europeană pentru utilizarea instrumentelor structurale. Programele operaţionale sunt instrumentele de management prin care se realizează obiectivele Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, prin intermediul unor intervenţii specifice. 
Există 6 programe operaţionale: 
Programul Operaţional Regional - sursa: www.mie.ro
Programul Operaţional Competitivitate Economică - sursa: www.minind.ro
Programul Operaţional Transport - sursa: www.mt.ro
Programul Operaţional Mediu - sursa: www.mmediu.ro
Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane - sursa: www.mmssf.ro
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
După aprobarea Programelor Operaţionale de către Comisia Europeană, pe baza acestora se va întocmi Ghidul solicitantului pentru accesarea celor două fondurilor structurale: Fondul de Dezvoltare Regională şi Fondul Social European.
 Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit  (sursa www.maap.ro) se vor gestiona pe baza Planului Naţional de Dezvoltare Rurală, respectiv Programul Operaţional de Pescuit.
 

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO