Newsletter:   Inscriere

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Data adaugarii: 2009-07-23  

 

 

Politica Agricolă Comună pentru perioada 2007-2013 fi susţinută de Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR). România va implementa acest instrument financiar pe baza Planului Naţional de Dezvoltare Rurală.

Priorităţile programului, concretizate în 4 domenii (axe) sunt:

- Axa I "Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic"- 45% din totalul fondurilor UE, reprezentând suma de 3.246.064.583 euro;

- Axa II "Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale"25% din fondurile UE, în sumă de 1.805.375.185 euro;

- Axa III "Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale" - 30% din fondurile europene, totalizând suma de 2.046.598.320 euro;

- Axa IV "LEADER" va primi 2,5% din sumele alocate celorlalte domenii, adică 123.462.653 euro.

Fondurile nerambursabile europene vor fi acordate pentru următoarele tipuri de investiţii private:

- Modernizarea exploataţiilor agricole;

- Creşterea valorii economice a pădurilor;

- Creşterea valorii adăugate a produselor articole şi silvice;

- Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii;

- Diversificarea activităţilor nonagricole;

- Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor cu scopul de a promova spiritul întreprinzător;

- Încurajarea activităţilor turistice;

- Servicii de bază pentru economia şi populaţia rurală.

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO