Newsletter:   Inscriere

Administratie publica: Canalizare si epurare in comuna Farcasa Data adaugarii: 2009-07-23  

Prezentare localitate

Comuna Fărcaşa este situată în sud- vestul Depresiunii Baia Mare în bazinul hidrologic al râului Someş, este traversată de drumul judeţean Baia Mare - Ardusat - Ulmeni, DL 108A , cuprinde localităţile Fărcaşa, Sârbi, Tămaia şi Buzeşti şi este la aproximativ 30 km de Baia Mare.

Justificarea proiectului 

Locuitorii localităţii beneficiază de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat printr-un proiect realizat anterior.

Ulterior realizării staţiei de epurare şi a reţelei de canalizare- etapa I a, la reţeaua de distribuţie a apei potabile s-au executat branşamente individuale pentru circa 90% din consumatori.

Existenţa sistemului de alimentare cu apă în întreaga comună este un argument în plus în favoarea realizării extinderii reţelei de canalizare, deoarece legislaţia în vigoare impune soluţionarea (colectarea şi epurarea) apelor uzate concomitent cu racordarea populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă.

Dezvoltarea comunei Fărcaşa pe plan industrial, socio-cultural şi turistic argumentează încă o dată necesitatea şi oportunitatea investiţiei.

Grupuri ţintă

Locuitorii comunei de pe străzile care nu dispun de reţea de canalizare.

Agenţii economici existenţi şi cei potenţiali din aceste zone;

Instituţiile social culturale din aceste zone: şcoli, grădiniţe, unităţi sanitare;

Unităţi de deservire publică din aceste zone.

Motivul alegerii grupurilor ţintă

Componenţa grupurilor ţintă reprezintă principalii producători de apă uzată de pe teritoriul comunei.

Scopul proiectului

Proiectul a fost realizat în două etape:

Etapa I-a- realizată prin programul SAPARD, proiectarea realizată în 2004 şi execuţia în 2005- acoperă o lungime stradală de aproximativ 10,5 km şi staţia de epurare compactă, modulată, semiîngropată pentru o populaţie de 4.200 ELS;

Conductă canalizare

Schemă montaj cămin de canalizare

Containere epurare biologică după aşezarea pe fundaţie

Containerele de epurare după vopsire în timpul acoperirii cu pământ

Date tehnice ale proiectului

Reţeaua de canalizare proiectată este de tip separativ, apele meteorice urmând a fi colectate prin rigole stradale deschise şi evacuate în cursurile de apă existente în zonă.

Pe străzile pe care s-au executat lucrări de distribuţie a apei potabile se prevede executarea unei reţele de canalizare pentru colectarea şi transportul apelor uzate menajere de la gospodăriile populaţiei, agenţii economici interesaţi precum şi de la instituţiile social-culturale de pe raza comunei Fărcaşa la staţia de epurare existentă şi cea prevăzută a se realiza în etapa a-II-a.

Transportul apei uzate menajere de la gospodăriile individuale până la staţiile de epurare amplasate în extravilanul localităţii Fărcaşa (pe păşunea comunală din satul Tămaia), se va face prin intermediul unei reţele de canalizare din tuburi de PVC cu mufă şi îmbinate cu inel de cauciuc, montate subteran în săpătură deschisă, având diametrele D200mm, D250 mm şi D200mm.

Reţeaua de canalizare existentă şi cea propusă este realizată din tuburi de PVC SN4 pentru canalizări exterioare care se îmbină cu mufă şi garnitură de cauciuc.

Staţia de epurare existentă este automată compactă, modulată pentru 4.200 ELS, formată dintr-un bazin de acumulare omogenizare, patru rezervoare de epurare biologică, clădire dotată cu birou, laborator- vestiar şi sală de echipamente pentru tratarea nămolului.

Datorită dezvoltării comunei în etapa a II-a se prevede montarea a încă 6 module de tratare mecano- biologică a apei uzate menajere.

Ambele staţii vor fi alimentate dintr-un bazin de acumulare-omogenizare şi distribuţie automatizată funcţie de debitul de ape de canalizare, spre cele două staţii.

Nămolul primar şi în exces, împreună cu grăsimile din ambele staţii vor fi prelucrate în instalaţia existentă de tratare a nămolului.

Impactul proiectului 

Situată la cca. 40 km de municipiul Baia Mare, comuna Fărcaşa cunoaşte în ultimii ani o ascensiune pe plan economic.

Reţeaua de canalizare propusă este în general simplă, neridicând probleme majore în exploatare şi întreţinere. S-a propus o reţea de canalizare separativă realizată din tuburi de PVC de canalizare.

Implementarea proiectului ar evita infestarea solului şi a pânzei freatice de mică adâncime din vecinătatea zonei populate, precum şi la degradarea calităţii cursurilor de apă de suprafaţă ce traversează zona în aval.

Prin etapa a II-a a proiectului se propune extinderea reţelei de canalizare în întreaga comună (pe toate străzile laterale), ţinând cont şi de faptul că în prezent comuna este tot mai atractivă pentru posibili noi investitori.

Prin etapa a II-a se prevede de asemenea extinderea staţiei de epurare pentru că de la data realizării proiectului etapa I, comuna a cunoscut o dezvoltare economică foarte importantă care a dus şi la stabilizarea populaţiei locale şi atragerea de noi locuitori în comună.

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO