Newsletter:   Inscriere

Procedura simplificata pentru finantari prin POR Data adaugarii: 2009-03-30  
Astfel, pentru urmatoarele tipuri de contracte beneficiarii, vor elabora si transmite invitatia de participare la cel putin 3 operatori economici, impreuna cu documentatia de atribuire:
    Contracte de lucrari, de furnizare, de servicii, cofinantate in proportie mai mica de 50% prin POR si cu o valoarea estimata a contractului mai mare decat echivalentul in lei a 10.000 Euro
    Contracte de furnizare cofinantate in proportie mai mare de 50% prin POR si cu o valoarea estimata a contractului mai mare decat echivalentul in lei a 10.000 Euro
    Contracte de lucrari cofinantate, in proportie mai mare de 50% prin POR si cu o valoarea estimata a contractului mai mare decat echivalentul in lei a 10.000 Euro si mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 5.000.000 Euro
    Contracte de servicii cofinantate, in proportie mai mare de 50% prin POR si cu o valoarea estimata a contractului mai mare decat echivalentul in lei a 10.000 Euro si mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 200.000 Euro.

Pentru a se aplica aceste prevederi, operatorii economici trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    Sa primesca finantare prin POR in cadrul domeniilor majore de interventie amintite anterior;
    Sa nu aiba calitate de autoritate contractanta in sensul art. 8 din OUG 34/2006;
    Sa nu se incadreze in niciuna dintre situatiile stipulate la art. 9 din OUG 34/2006.

In cazurile in care contractele depasesc valorile stabilite, se aplica dispozitiile OUG 34/2006, care prevad, ca regula, atribuirea contractelor de achizitii publice prin licitatie deschisa, licitatie restransa etc., utilizarea cererii de oferte reprezentand exceptia.

Instructiuni
OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.


 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2018 CONSULT.RO